Ticaret hedefimizi ve ihracat ağımızı genişletmek üzere Kenya'ya ziyaret ettik ve bir takım görüşmelerde bulunduk.